Favicon files not found

For kunder

Heggvin Alun er et samarbeidsprosjekt mellom Sirkula og Norsk Gjenvinning m3. 

Vi tar imot alunskifer/Syredannende bergarter og bunnaske.

Deponiet ligger på Sirkula sitt område på Heggvin, Vang på Hedmark.
________________________________________________________

 


Ta kontakt i forkant av levering, og fyll ut følgende skjema:

Skjema for basiskarakterisering

 

Massene må i tillegg deklareres som radioaktivt avfall via www.avfallsdeklarering.no før levering pga av innhold av uran (pålegg fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA).

Ved spørsmål, ta kontakt med Christian Andresen på tlf 918 88 797 eller cha@ngm3.no

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner